جديدترين كتابهاي صوتي

پر طرفدار ترین ها

کتاب های صوتی موفقیت

پیشنهادات گوشنو به شما …

کتاب قدرت

کتاب قدرت، تکنیک‌های رسیدن به قدرت، در همه جنبه‌های زندگی است. جفری ففر نویسنده کتاب قدرت، به خوانندگان نشان می‌دهد که رهبران و قدرتمندان بزرگ دنیا چگونه موفق شده‌اند و از چه راهی در دنیای واقعی به قدرت رسیده‌اند. کتاب قدرت ویژگی‌های رهبری را به تفکیک توضیح داده و به شما کمک می‌کند که چگونه همانند رهبران و قدرتمندان، در هنگام رویارویی با دیگران، قدرت خود را به آن‌ها نشان دهید.

کتاب دیوانگان ثروت ساز

دارن هاردی در کتاب دیوانگان ثروت ساز، به کارآفرینان مهارت ها و اصول لازم برای مدیریت کسب وکار و زندگی خود و علاوه بر آن رموز و اسرار موفقیت بزرگترین کارآفرینان دنیا در چهار مورد را می آموزد. این موارد مهم که عبارتند از: فروش، فرآیند جذب نیرو، رهبری و کارایی به شما کمک میکند که جز ۳۳ درصد موفق بازار در دنیای کارآفرینی باشید.

کتاب صوتی سرسختی

کتاب سرسختی

در کتاب سرسختی، آنجلا داکورث به همه کسانی که به دنبال موفقیت هستند، نشان میدهد که راز موفقیت به اندازهای که به اشتیاق و استقامت بستگی دارد، به استعداد وابسته نیست. او این مفهوم را «سرسختی» نامیده است. داکورث همراه با بیان داستان زندگی خود، به عنوان دختری که همواره عبارت «تو نابغه نیستی!» را از پدرش میشنیده ولی اکنون یک فرد موفق و پیشرو در زمینه روانشناسی موفقیت و مشاوره کسبوکار است، نشان داده است که برای موفقیت، ترکیب ویژهای از اشتیاق و مداومت بلندمدت ضروری است.

در ارتباط باشید

صفحات اینستاگرام گوشنو را می توانید دنبال کنید.

پشتیبانی

تیم پشتیبانی گوشنو همه روزه آماده ی پاسخ دهی به شما عزیزان است.